เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)