การประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ในการรับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ในการรับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน