เข้าร่วมประชุม ภาคียุทธศาสตร์ แม่ฮ่องสอนอาหารปลอดภัย ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ภาคียุทธศาสตร์ แม่ฮ่องสอนอาหารปลอดภัย ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)