งานยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1