การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายสมคิด ศรีธร ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอนุเดช ปุรณะวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ร้านอีสานแซ่บ at บ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน