ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านรอง ผวจ.มส.ท่านชนก มากพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุมและ ท่านศึกษาธิการ จว.มส. ท่านกฤษณะ เลิศวิชานันท์ กรรมการและเลขานุการและท่านรองศึกษาธิการ จว.มส. ท่านไพศาล ที่รัก เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน