ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 นำโดยนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจาก นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน