ประชุมเตรียมความพร้อมการรับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ของสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณา รอบที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2564 นำโดยนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอนุเดช ปุรณะวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบาย ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมการรับบริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ของสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณา รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน