เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายยุวกาชาดภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference Zoom

วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และนางขวัญทิชา ศรีธร เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายยุวกาชาดภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference Zoom