ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อกศจ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล)

วันอังคารที่ 5 เดือน ตุลาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อกศจ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน