ประชุมแนวทางการดำเนินงาน CLC

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับมอบหมายจาก นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน CLC จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM