การประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษา โดยผ่านกลไก กศจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกัจจายน์ อำพันธ์ุ อนุกรรมการ อกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน