ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่11 ตุลาคม 2564 นาย​กฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำโดยนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน