ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีท่านรอง ผวจ.มส.ท่านชนก มากพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุมและ ท่านศึกษาธิการ จว.มส. ท่านกฤษณะ เลิศวิชานันท์ กรรมการและเลขานุการ และท่านรองศึกษาธิการ จว.มส. ท่านไพศาล ที่รัก เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน