กิจกรรมส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือในการตรวจโรค ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือในการตรวจโรค ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน