ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน