การจัดประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ที่เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนผู้บริหารและครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางช่องทาง Zoom / Youtube / Facebook