ประชุมบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน