พิธีมอบพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีมอบพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน