ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน