การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย ประธานอนุกรรมการดังกล่าว เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน