การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 9/2554

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 9/2554 โดยมีนายศิวัช ปุรณะวิทย์ ประธานอนุกรรมการดังกล่าว เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน