ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้เชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง