ประชุมแจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมแจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่าน ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน