ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธาน ปส.กช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และครูผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน