จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดฯ และนางนิศารัตน์ เหมือนตา รองศึกษาธิการจังหวัดฯ นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคเหนือ

 วันที่ 25 มีนาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดฯ และนางนิศารัตน์ เหมือนตา รองศึกษาธิการจังหวัดฯ นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสจังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้ยังมีชมรม To Be Number One ในประเภทอำเภอแม่ลาน้อย /ชุมชนบ้านในสอย /โรงเรียนปายวิทยาคาร /โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ /ชมรมในสถานประกอบการอำเภอเมือง และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้
ผลการประกวดชมรมที่ผ่านเกณฑ์และเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีดังต่อไปนี้
1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.ชมรม To Be Number One อำเภอแม่ลาน้อย
3.ชมรม To Be Number One โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
4.ชมรม To Be Number One โรงเรียนปายวิทยาคาร