ประชุมดำเนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส(OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2464 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์อศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประชุมดำเนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส(OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564