ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรทุกท่าน ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน