เข้าร่วมงาน ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ นายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยนางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแสดงความยินดีและ ยินดีต้อนรับ ณ โรงแรมสวนหมอกคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน