การประชุมคณะทำงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รักษาการตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้ นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนในแผนงานโครงการที่กำหนดไว้
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน