ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2565

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน