ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ากราบนมัสการท่านพระครูเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ากราบนมัสการท่านพระครูวัดพระธาตุปางหมูและท่านพระครูวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น และเข้ากราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธรัตนรุ่งเรือง องค์พระประธานประจำวัดผาอ่าง ที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน