ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคณะอำเภอแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ากราบนมัสการพระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำ ณ วัดจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน