กิจกรรมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน