ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ