งานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน CMRU One for All 2022 @Mae Hong Son Campus โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน