พิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล ดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน