การมอบทุนการศึกษาและปัจจัยทางารศึกษา “โครงการสายใยรัก มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษา ครั้งที่ 6” โดยสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย (สภา 8)

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ มากวงษ์  รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะศึกษานิเทศก์    เข้าร่วมงานรับบริจาคทุนการศึกษาและปัจจัยทางการศึกษา “โครงการสายใยรัก มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา ครั้งที่ ๖” โดย สภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย (สภา ๘) ณ โรงเรียนบ้าน  ป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน