พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ, ข้าราชการ, ประชาชน, และคณะศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี พระครูอนุยุตสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจ้าคณะตำบลปางหมู รักษาการเจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า เป็นองค์เทศนาฯ ณ อาคารผู้สูงอายุ ชั้น ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน