พิธีรับมอบอาคารเรียน พร้อมครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเขียว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน พร้อมครุภัณฑ์ สนับสนุนโดย บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา มอบแด่ โรงเรียนบ้านหนองเขียว สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียว หมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยโป่ง  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน