หน้าแรก(Backup)

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ( สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า )
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)
สวัสดีปีใหม่ 2566
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับ A
No gift policy งดรับ งดให้ของขวัญ
previous arrow
next arrow

นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก
รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

สอบบรรจุ รับสมัครงาน

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

By 24/01/2023

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560

By 31/08/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560

By 31/08/2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

By 27/08/2022

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564

By 11/04/2022